Autentificare cont Telefon: 0731.784.707     Email: contact@lucrare-licenta.eu

Detalii de executie.

Detaliile de Execuţie – Termen de Predare

ETAPA 1

1.1.: Clientul completează formularul de pe site (sau unul din reprezentanţii noştri de vânzări completează formularul de pe site în numele clientului), solicitarea este înregistrată şi în urma unei licitaţii este desemnat un consultant care se va ocupa de relaţia cu utilizatorul (clientul) în vederea furnizării serviciilor solicitate.

Desemnarea redactorului consultant, prin licitaţie, se face în mod automat de către software-ul nostru pe principiul cea mai bună ofertă respectiv “cel mai bun preţ – cea mai bună reputaţie a consultantului în funcţie de numărul de calificative “.

1.2.: Consultantul stabileşte împreună cu clientul DETALIILE DE EXECUŢIE. Documentul comandat va fi realizat conform indicaţiilor stabilite cu clientul (conform indicaţiilor clientului), pe etape.
Consultantul garantează să ofere clientului prin serviciile oferite un document la standardele cerute de către client în detaliile de execuţie. Clientul va oferi consultantului încă de la lansarea comenzii toate datele deţinute în legătură cu detaliile (cerinţele) de redactare (plan, bibliografie, norme redactare, etc), un ghid de redactare, numărul de capitole, ponderea părţii practice (studiu de caz) în document, numărul total de pagini, pretenţii la o bibliografie impusă şi orice alte detalii sau pretenţii cu privire la solicitarea sa.

1.3.: Plata se va face în 3 transe şi redactarea efectivă a documentului se va face în 3 părţi. {ex. Un document de 60 pag}
– clientul achita prima rata şi consultantul realizează prima parte (p 1-20)
– clientul achita a doua transa de bani (rata 2) şi consultantul redactează a doua parte (p 20-40)
– clientul achita ultima transa de bani şi consultantul realizează şi a treia parte (p 1- 60) (varianta finală).

ETAPA 2

După lansarea unei solicitări, în termen de 24 ore, consultantul, prin verificări si deplasari la biblioteca, va stabili şi va obţine bibliografia necesară.

ETAPA 3

Clientul lansează o COMANDĂ FERMA NUMAI PRIN PLATA AVANSULUI. PENTRU FIECARE COMANDĂ, PERCEPEM UN AVANS REPREZENTÂND 1/3 DIN VALOAREA COMENZII DREPT CONDIŢIE A CERTITUDINII COMENZII.

3.1.: Clientul efectueaza plata Facturii Proforma si confirma efectuarea platii apasand butonul CONFIRMARE PLATI introducand suma platita si data efectuarii plati.

3.2.: După plată avansului, administratorul confirma incasarea avansului iar consultantul înştiinţează clientul asupra termenului de livrare prin apasarea butonului CONFIRMA DATA PREDARE şi începe procesul de documentare si redactare propriu-zisă a documentului.
Ulterior acestui pas, eventualele modificări de conţinut cerute de către utilizator, altele decât cele convenite iniţial in “detalii de execuţie” se fac doar contra-cost, stabilind un nou tarif. Dacă răspunsul clientului întârzie mai mult de 48 ore, considerăm acest lucru ca aprobare tacită şi se va trece mai departe la finalizarea comenzii. După plată avansului, dacă utilizatorul renunţa la serviciile comandate, pierde avansul, oricare ar fi motivele care stau la baza răzgândirii sale. În acest caz documentul va fi realizat şi va fi expediat clientului conform “termenului de executie (livrare)” şi “detaliilor de execuţie” convenite.

ETAPA 4

4.1.: După redactarea primei părţi (1/3) din document, comanda va fi transmisă clientului conform “termenului de livrare” şi “detaliilor de execuţie convenite”.
4.2.: Clientul verifica prima parte a documentului şi transmite consultantului eventualele obiecţii şi/sau modificări. Dacă răspunsul clientului întârzie mai mult de 48 ore, considerăm acest lucru ca aprobare tacită.
ETAPA 5:
5.1.: După verificarea primei părţi a documentului, clientul achita rata 2 (a doua transa de bani) în termen de maxim 3 zile lucrătoare si confirma efectuarea platii apasand butonul CONFIRMARE PLATI introducand suma platita si data efectuarii plati.
5.2.: După redactarea celei de-a două părţi, documentul va fi trimis clientului conform “termenului de livrare” şi “detaliilor de execuţie” convenite.
5.2.: Clientul verifica documentul şi transmite consultantului eventualele obiecţii şi/sau modificări. Dacă răspunsul clientului întârzie mai mult de 48 ore, considerăm acest lucru ca aprobare tacită.

ETAPA 6

6.1.: După verificare clientul achita rata 3 (ultima transa de bani) în termen de maxim 3 zile lucrătoare si confirma efectuarea platii apasand butonul CONFIRMARE PLATI introducand suma platita si data efectuarii plati.
Întârzierea platii mai mult de 2 zile presupune prelungirea termenului de predare stabilit de comun acord, în cazul în care întârzierea este mai mare de 5 zile consultantul îs rezerva dreptul de a anula comandă şi de a prelua alte comenzi.

După plata ratei 3 (ultima transa de bani / plata în totalitate a documentului), dacă clientul se răzgândeşte în privinţa realizării documentului şi renunţă la serviciile consultantului, pierde suma plătită, oricare ar fi motivele care stau la baza răzgândirii sale. În acest caz documentul va fi realizat şi va fi expediat clientului conform “termenului de livrare” şi “detaliilor de execuţie” convenite.

6.2.: După redactarea integrală a documentului, consultantul trimite clientului documentul integral spre aprobare conform “termenului de livrare” şi “detaliilor de execuţie convenite”, consultantul apasand butonul AM PREDAT ACEASTA PARTE A LUCRARII.

6.3.: Clientul verifica documentul şi transmite consultantului eventualele obiecţii şi/sau modificări cu privire la partea a 3-a. Dacă răspunsul clientului întârzie mai mult de 48 ore, considerăm acest lucru ca aprobare tacită.

ETAPA 7

După clarificarea eventualelor obiecţii şi efectuarea eventualelor modificări (în termen de maxim 3 zile lucrătoare), comanda se consideră că fiind “Finalizată”, consultantul solicitand administratorului printr-un mesaj schimbarea statusului in “Finalizată”. După modificarea statusului în “Finalizata”, comanda ca avea “Acces Restrictionat” si nu se vor mai putea adauga mesaje.

NOTA:
Utilizatorul (consultant sau client) este rugat să să intervină în procesul de redactare al documentului oridecâte ori este necesar acest lucru.
Utilizatorul este rugat să comunice informaţii clare, pertinente, obiective şi strict legate de subiect, să nu abuzeze de bună credinţă a celuilalt utilizator cu subiecte ce nu privesc redactarea documentului.
Pentru respectarea timpului de execuţie, utilizatorii sunt rugaţi să ţină legătura şi să comunice în timp real.
Consultantul accepta modificări aduse documentului numai dacă acestea sunt pertinente, modificări de fond şi nu de formă, în maxim 48 ore de la predare.
Clientul este de acord să inspecteze şi să examineze documentul primit de la consultant şi să contacteze consultantul într-un termen de maxim 48 ore în cazul în care are obiecţii. Modificările (obiecţiile) se fac doar în situaţia în care consultantul nu a respectat indicaţiile precizate de utilizator în detaliile de execuţie.

CF DEX: OBIECŢIE s.f. Argument pe care cineva îl opune unei propuneri, unei pretenţii, unei teze sau prin care îşi manifesta dezacordul faţa de acestea. Consultantul nu este răspunzător pentru modificările cerute de utilizator ulterior aprobării de către acesta a condiţiilor de execuţie a documentului, orice modificare apărută ulterior poate fi refuzata sau taxata suplimentar.

Back to Top